Μαζί μας τα παιδιά μαθαίνουν
ξένες γλώσσες με ιδιαίτερο τρόπο

Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας


Στο ELS δουλεύουμε, αξιοποιώντας τις επιστημονικές μεθόδους που μας παρέχει η σύγχρονη μεθοδολογία. Καταργήσαμε την από έδρας διδασκαλία ενθαρρύνοντας την δυναμική που αναπτύσσεται μεταξύ των μαθητών και του καθηγητή.

Δώσαμε έμφαση στα κίνητρα, επιλέγοντας προσεκτικά τη χρήση εκπαιδευτικών ξενόγλωσσων βιβλίων και περιοδικών έγκυρων εκδοτικών οίκων, επιλεγμένων λογοτεχνικών βιβλίων από τη δανειστική βιβλιοθήκη μας, computers, video και την τελευταία εξέλιξη της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, τους διαδραστικούς πίνακες. Ενθαρρύνουμε την εκμάθηση της ξένης γλώσσας μέσα από την εμπειρία, τον πειραματισμό, τη δημιουργία, την φαντασία και τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία.