Τμήματα Γαλλικών

Cours I, II
DELF A1,A2,B1,B2
DALF C1,C2
SORBONNE I,II
Ειδ. Μάθημα Πανελληνίων

Στο ELS λειτουργούν ολιγομελή τμήματα που συνδυάζουν τη φροντίδα του ιδιαίτερου μαθήματος με τη δυναμική της ομάδας. Το κάθε τμήμα σχεδιάζεται προσεκτικά ώστε να αποδίδει το μέγιστο των δυνατοτήτων του. Οι μικρές ομάδες ενθαρρύνουν την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, αναπτύσσουν την άμιλλα και το κλίμα συνεργασίας μεταξύ τους και επιτρέπουν την προσωπική ενασχόληση του καθηγητή με κάθε μαθητή ξεχωριστά.

*Το πρόγραμμα σπουδών σχεδιάζεται ξεχωριστά για κάθε μαθητή. Οι μαθητές που έχουν υψηλές επιδόσεις έχουν την δυνατότητα να επισπεύδουν τον κύκλο σπουδών τους ενισχυόμενοι με έκτακτα καλοκαιρινά τμήματα.