Ύλη για A. Junior Final Test 2024

Γραπτά: Nα διαβάσω από το “Top Team”  το Student’s Companion- Workbook τα Units 21-30, τα Stories και Review’s 5 & 6.

Nα ξέρω πολύ καλά τα κείμενα.

Προφορικά: Να ξέρω πολύ καλά όλα τα κείμενα από το “Top Team ”, το Student’s Units 16-30 και όλα τα Stories.