Τμήματα

Στο ELS λειτουργούν ολιγομελή τμήματα που συνδυάζουν τη φροντίδα του ιδιαίτερου μαθήματος με τη δυναμική της ομάδας. Το κάθε τμήμα σχεδιάζεται προσεκτικά ώστε να αποδίδει το μέγιστο των δυνατοτήτων του. Οι μικρές ομάδες ενθαρρύνουν την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, αναπτύσσουν την άμιλλα και το κλίμα συνεργασίας μεταξύ τους και επιτρέπουν την προσωπική ενασχόληση του καθηγητή με κάθε μαθητή ξεχωριστά.
*Το πρόγραμμα σπουδών σχεδιάζεται ξεχωριστά για κάθε μαθητή. Οι μαθητές που έχουν υψηλές επιδόσεις έχουν την δυνατότητα να επισπεύδουν τον κύκλο σπουδών τους ενισχυόμενοι με έκτακτα καλοκαιρινά τμήματα.


English new

Αγγλικά

Προσχολικά
A,B Junior
A,B,C,D,E Regular
Lower F.C.E.
Advanced C.A.E.
Proficiency C.P.E.
Michigan E.C.C.E.
Michigan E.C.P.E.
I.E.L.T.S
T.O.E.I.C.
E.S.B.
T.O.E.F.L
Ειδ. Μάθημα Πανελληνίων
French new

Γαλλικά

Cours I, II
DELF A1, A2, B1, B2
DALF C1, C2
SORBONNE I, II
Ειδ. Μάθημα Πανελληνίων
German new

Γερμανικά

Kinder
Grundstufe I, II, III
Mittelstufe I, II
Kleines I, II
Grosses I, I

Τμήματα Ρητορικής


Τα τμήματα ρητορικής φέρνουν τους μαθητές σε επαφή με μια πληθώρα δραστηριοτήτων που έχουν στο επίκεντρο: α) την καλλιέργεια του προφορικού λόγου και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, β) την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και της φαντασίας και γ) την εξοικείωση με την έννοια της ομάδας, της αποτελεσματικής συνεργασίας, της οργάνωσης, της επίλυσης προβλήματος, της διαχείρισης συγκρούσεων και της επίτευξης στόχων.

Μέσα από μια ποικιλία παιχνιδιών λόγου και σκέψης, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την έννοια της προφορικής επικοινωνίας και με όλα όσα απαιτούνται για να είναι αποτελεσματική: κατάλληλο ύφος και γλώσσα του σώματος, άνεση και αυτοπεποίθηση, δομημένος και περιεκτικός λόγος, φαντασία, πρωτοτυπία και δημιουργική σκέψη. Παράλληλα, αναδεικνύουν το ταλέντο τους στην προφορική έκφραση, βελτιώνουν σταδιακά τις αδυναμίες τους και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους. Οι αρετές της καλής ομιλίας και της αποτελεσματικής ακρόασης καλλιεργούνται συστηματικά με τρόπο προσαρμοσμένο στη δυναμική και στα ενδιαφέροντα της κάθε ομάδας.

Summer school για όλα τα τμήματα


To ELS Summer School λειτουργεί κάθε καλοκαίρι παρέχοντας στους μαθητές του ELS, καθώς και σε μαθητές άλλων φροντιστηρίων, εντατικά καλοκαιρινά μαθήματα.

Οι μαθητές που συμμετέχουν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν την ύλη μίας τάξης με τον πλέον αποδοτικό τρόπο σε σύντομο χρονικό διάστημα και να συνεχίσουν τη νέα σχολική χρονιά στο επόμενο επίπεδο.