12/10/23 C REGULAR 2

GRAMMAR:

p. 41-43 to study, H/W p. 37+38+39+ 43+44

H/W να κλίνω το give στους 8 χρόνους στο he

irregular verbs: forbid-have

LITERATURE

OLIVER TWIST p. 9-12 to study