Στο ELS τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν τις ξένες γλώσσες και αυτό αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα των εξετάσεων, ενώ η ομάδα καθηγητών είναι δίπλα σε κάθε μαθητή ξεχωριστά.